10RUNNING petu godinu zaredom za BELhospice

Petu godinu zaredom 10RUNNING tim će na Beogradskom maratonu 21. aprila trčati za BELhospice! Svojom donacijom pomozite našim trkačima da istrče svoje trke ali i da zajednički ostvare cilj da i ove godine budu jedan od 3 najuspešnija fandrejzing tima! BELhospice je prva specijalizovana dobrotvorna organizacija u Srbiji koja od 2004. godine pruža besplatno palijativno zbrinjavanje pacijentima sa aktivnom, progresivnom, uznapredovalom bolešću za koje je prognoza ograničena. DONIRATE klikom OVDE ili se prijavite do 4. aprila da u našem timu trčite trke na Beogradskom maratonu i na taj način pomognete ovu humanitarnu akciju.

Palijativno zbrinjavanje je pristup koji poboljšava kvalitet života pacijenta i porodice, suočavajući se sa problemima koji prate bolesti koje ugrožavaju život kroz prevenciju i otklanjanje patnje putem ranog otkrivanja i nepogrešive procene i lečenja bola i drugih problema: fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih. BELhospice pruža sveobuhvatnu podršku i specijalizovane usluge onkološkim pacijentima u odmaklim fazama bolesti i članovima njihovih porodica; BELhospice je posvećen razvoju palijativnog zbrinjavanja na nacionalnom i regionalnom nivou kroz edukaciju profesionalaca i javnosti, savetovanje i saradnju sa nadležnim institucijama na unapređenju legislative.

Podržavajući Belhospice od 2014. godine podržavamo i veru da je palijativno zbrinjavanje ljudsko pravo. Podržavamo i viziju BELhospice-a je da svi onkološki pacijenti u Srbiji, u uznapredovalim fazama bolesti, imaju pristup adekvatnom palijativnom zbrinjavanju kako bi im se umanjila patnja i sačuvalo dostojanstvo.